Fibrinogen

Fibrinogen se određuje pri ispitivanju mogućeg krvarenja ili tromboze.Koristi se i za praćenje napredovanja nekih bolesti kao i efikasnosti terapije.
Fibrinogen je protein koji se sintetiše u jetri.
Označen je kao koagulacioni faktor I i neophodan je za stvaranje krvnog ugruška.Pod normalnim uslovima,kada dođe do povrede tkiva ili krvnog suda započinje proces koagulacije koji ima za cilj zaustavljanje krvarenja.U tom procesu učestvuju brojni faktori koagulacije i trombociti.Fibrinogen se konvertuje u niti koje formiraju mrežu na mestu povrede.Ta mreža,zajedno sa trombocitima,formira krvni ugušak koji zaustavlja krvarenje.Nedovoljna količina ili poremećaj funkcije koagulacionih faktora ili trombocita dovodi do krvarenja ili tromboze.
Fibrinogen je reaktant akutne faze,što znači da će njegova koncentracija biti povišena kod zapaljenja i oštećenja tkiva,ali ne ukazuje na konkretan uzrok.